Cookies nám pomáhají dosáhnout lepšího výkonu. Užíváním našich služeb souhlasíte s jejich používáním.

Podpora česko-německých setkání mládeže v oblasti kultury

V rámci projektu KULTURJAM je možno podpořit česko-německá setkání dětí a mládeže v oblasti kultury v Plzeňském a Karlovarském kraji a v Horních Francích.

Kdo může být podpořen?

Podpořeny mohou být česko-německá setkání mládeže zaměřené především na tanec, hudbu nejrůznějších žánrů, folklor a práci s videem. Důležitým kritériem pro zažádání o podporu je setkávací charakter akce - účastníci musí mít během setkání dostatek příležitostí se seznámit, navázat kontakty a podílet se na společných aktivitách.

Předpokladem podpory je partner na německé straně v regionu Horní Franky (viz.mapa). Na české straně musí být žadatel z Plzeňského nebo Karlovarského kraje.

Tandem Plzeň může podpořit setkání mládeže, které se konají na české straně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Krajský kruh mládeže Horní Franky (BezirksjugendringOberfranken) podporuje setkání konající se na německé straně v regionu Horních Franků.

Žádat mohou

 • školy na své mimoškolní aktivity (např. sbor, kroužky, atd.)
 • školská zařízení
 • organizace pracující s mládeží
 • sdružení
 • pracovníci s mládeží

Možnosti podpory

Organizační

 • podpora při hledání vhodného partnera pro společné organizovaní setkání mládeže
 • organizační zajištění setkání mládeže
 • pomoc při propagaci

Obsahová

 • pomoc při naplánování programu
 • pomoc při realizaci programu

Jazyková

 • pomoc při komunikaci s partnerem
 • pomoc při jazykovém zajišťování setkání mládeže
 • jazyková animace (zprostředkování druhého jazyka zábavnou metodou, odbourání zábran)

Finanční

 • Uhrazení části nákladů

Finanční příspěvek

Na účastníka a den je možné dostat finanční příspěvek do výše 300 Kč.

Věk účastníků je omezen hranicí 26 let včetně. U skupiny do 10 dětí do 18 let se dotace vztahuje na 2 vedoucí a na 1 vedoucího na každou další započatou skupinu 10 dětí do 18 let.

 1. Tandem nepřispívá na akci formou dotace, ale přebírá část nákladů s akcí spojených.
 2. Převzetí nákladů na akci se realizuje pouze bezhotovostním převodem přímo poskytovateli služeb (ubytovací nebo stravovací zařízení, dopravce, atd.).
 3. Na příspěvek není právní nárok. O příspěvku rozhodují obě koordinující instituce společně – Tandem Plzeň a Bezirksjugendring Oberfranken.

Kofinancování setkání z jiných zdrojů než z prostředků Evropské unie je možné.

Během setkání a po jeho ukončení

Koordinátorky projektu KULTURJAM mohou po domluvě setkání navštívit/se setkání zúčastnit.

Po ukončení akce dodají organizátoři krátkou zprávu a fotky dokumentující průběh setkání a seznam účastníků s jejich podpisy. Podmínkou setkání je zajištění propagace setkání.

Při propagaci setkání je nutné odkazovat na projekt KULTURJAM a na financování z prostředků Evropské unie.

Doporučená formulace: „Setkání mládeže se koná v rámci projektu KULTURJAM, který spolufinancuje Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti. Loga Evropské unie a Cíle 3 jsou ke stažení na stránkách strukturálních fondů.

V případě nejasností nebo otázek neváhejte kontaktovat koordinátorky projektu!


Projekt spolufinancuje Evropská unie v rámci Operačních programů přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Tandem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Cíl 3 Evropská Unie   Oberfranken Stiftung Bezirks Jugendring Oberfranken