Cookies nám pomáhají dosáhnout lepšího výkonu. Užíváním našich služeb souhlasíte s jejich používáním.

Kulturjam

  • je společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Krajského kruhu mládeže Horní Franky
  • podporuje spolupráci seskupení mladých lidí do 27 let v oblasti hudby, tance, folkloru a práce s videem
  • zprostředkovává jedno- až vícedenní setkání s doprovodným programem, jazykovou animací a interkulturní podporou.
  • spolupracuje se společností Plzeň 2015 o.p.s. a k programu EHMK 2015 přispěje veřejnými vystoupeními mladých českých a německých umělců
  • nabízí podporu kulturní přeshraniční spolupráce dětí a mládeže v mimoškolní oblasti

Cíle projektu

  • navázání kontaktů mezi kulturními seskupeními a umožnění jejich společné tvorby na obou stranách hranice
  • podpora dlouhodobé přeshraniční spolupráce dětí a mládeže v oblasti kultury
  • vzbudit zájem o sousední zemi, kulturu a řeč
  • prezentace česko-německé spolupráce v oblasti kultury před širokou veřejností

Projekt spolufinancuje Evropská unie v rámci Operačních programů přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Tandem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Cíl 3 Evropská Unie   Oberfranken Stiftung Bezirks Jugendring Oberfranken