Cookies nám pomáhají dosáhnout lepšího výkonu. Užíváním našich služeb souhlasíte s jejich používáním.

Impresum

.

Zodpovědnost za českou verzi

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem
Riegrova 17, CZ-306 14 Plzeň
tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752
tandem@tandem.adam.cz
www.tandem.adam.cz

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

Zodpovědnost za obsah stránek: Jan Lontschar, ředitel Tandemu

Zodpovědnost za německou verzi

Bezirksjugendring Oberfranken
Krajský kruh mládeže Horní Franky
Opernstraße 5, D-95444 Bayreuth
tel.: +49 921 633 10
fax: +49 921 633 11
info@bezirksjugendring-oberfranken.de
www.bezirksjugendring-oberfranken.de

Krajský kruh mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) je začleněn do Bavorského kruhu mládeže (Bayerischer Jugendring), korporace veřejného práva.Krajský kruh mládeže je zastupován předsedou Michaelem Ecksteinem. Zodpovědný podle § 6 MDStV: Michael Eckstein, předseda Krajského kruhu mládeže Horní Franky.

Zodpovědnost za obsah stránek: Franz Stopfer, jednatel Krajského kruhu mládeže Horní Franky

Redakce

Kamila Jůzlová a Jana Kučerová (koordinátorky projektu)
Grafické práce a programování: Maple Webdesign
Motiv: Der ECKSTEIN - Bernhard Eckstein

Projekt spolufinancuje Evropská unie.
Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Evropská Unie Cíl 3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oberfranken Stiftung

Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí a má čistě informační charakter. Přesto se nemůžeme zaručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací a neodpovídámé za aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Neodpovídáme za jakékoli škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, nebo z jednání založených na informacích zde publikovaných.

Tyto webové stránky odkazují na internetové stránky provozované třetími osobami. Prohlašujeme, že nezodpovídáme za obsah těchto externích stránek.


Projekt spolufinancuje Evropská unie v rámci Operačních programů přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Tandem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Cíl 3 Evropská Unie   Oberfranken Stiftung Bezirks Jugendring Oberfranken