Cookies nám pomáhají dosáhnout lepšího výkonu. Užíváním našich služeb souhlasíte s jejich používáním.

Den otevřených dveří Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Den otevřených dveří se koná dne 3. 2. 2017 od 14 do 18 hod.

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je binacionální projekt České republiky a Svobodného státu Sasko, který nabízí možnost šestiletého studia pro žáky 7. až 12. ročníku. Studium je zakončeno maturitní zkouškou opravňující ke studiu v České republice a v Německu a dalších zemích Evropské unie. Studium je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN.

Bližší informace a program naleznete v pozvánce v češtině a němčině.


Projekt spolufinancuje Evropská unie v rámci Operačních programů přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Tandem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Cíl 3 Evropská Unie   Oberfranken Stiftung Bezirks Jugendring Oberfranken